De Nether

De Nether

Algemeen:

  • Alle regels van de Overworld gelden hier natuurlijk ook, dus niet griefen of stelen, overleggen met je buurman, etc.
  • (Overworld) Maximaal 1 portal per speler per basis. Anders puilt de Nether straks uit van portalen en gangen.
  • (Overworld) Er is één portal in spawn: Onder de toren tegenover het stadhuis.

Als je bouwt in de nether:

 Alle specifieke bouwregels van de Overworld gelden in de Nether ook, zie hier.

  • Binnen het Nether spawngebied van 200×200 blokjes gecentreerd op (35,11), dient toestemming gevraagd te worden aan haaitje11 om te bouwen. Dat is tot aan waar de tunnels lopen. Toestemming vragen kan ingame, via een boek in zijn postvakje in spawn of via de andere bekende wegen.
  • Als je een directe aansluiting op de netherhub bouwt, zorg er dan voor dat deze volledig veilig is. Licht heeft geen invloed op de standaard mobs in de nether (maar probeer wel te verlichten), dus dit kan het makkelijkste door half slabs te gebruiken. Sluit terwijl je bouwt alles netjes af met deuren.
  • Verder geldt natuurlijk een verzoek voor paardvriendelijkheid, zodat iedereen nog supersneller kan reizen!
  • En als laatste iets om het perfectionisme van Zijne Ontvlambaarheid tevreden te stellen: probeer je tunnel netjes aan te laten sluiten op de hoofdgang. Dus symmetrisch!

Geschiedenis

Sinds het ontstaan van onze prachtige wereld is getracht nieuwe werelden te vinden om een dreigend overbevolkingsprobleem in de kiem te smoren. Bij de eerste poging was het al raak: de Nether bood ideale mogelijkheden om alle overschotten op te branden. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen de kortste keren werd 20% van alle geboren baby’s in deze onaardse hel gesmeten om op te branden of zich te scharen bij het groeiende leger van Zombie Pigmen.

Al snel bleek er echter chaos te ontstaan toen mensen de razendsnelle vervoersmogelijkheden van de Nether ontdekten. De Nether werd plotseling een zeer populair doorreisoord. Om orde in deze chaos te scheppen zocht men naar een nieuwe leider, een heerser van de Onderwereld. Men vond deze in Zijne Hooglijkheid, Lord of the Underworld, Hades, ook bekend als haaitje11. Hij stelde een paar simpele regels op en bouwde met een aantal dienaren een prachtige hub als nieuw vervoersmiddel. Zie hier zijn algemene reglement: