Regels

DE REGELS

Deze server is gevuld met brave burgers en staat bol van de orde en netheid. Deze idyllische setting van geluk, blijheid maar ook vrijheid willen we graag behouden. Daarom zijn er enkele regels:

  • Steel niet, grief niet, sloop niet… wees lief voor elkaar. Gebruik je gezond verstand.
  • Deur op slot betekent niet welkom. Verschaf jezelf dan ook geen toegang. Dicht is dicht.
  • Bij exotische en megalomane grote projecten: ga even langs bij de buren. Zij zitten misschien niet te wachten op een mega XP-farm naast hun schattig volkstuintje. Als je er niet uitkomt met de buren, zoek dan een andere plek. Wie het eerst komt, maalt het eerst. En er is ruimte te over!
  • Ga niet andermans bouwwerken verbouwen zonder zijn of haar toestemming.
  • De server is openbaar op uitnodiging, maar als betalende eigenaar behouden we wel het recht om mensen te weigeren.
  • Bouw niet in of vlakbij het spawndorp zonder toestemming. Vraag Lord_Ednil, de ‘Jarl of Land Ownership’ voor meer informatie of bezoek het Kadaster in het Stadhuis. (Een Jarl is een Scandinavische adelijke titel die ongeveer gelijk staat aan graaf).
  • Bouw niet in de Nether zonder overleg; het raakt daar snel overvol en rommelig. Vraag haaitje11 ingame voor meer informatie. Hij houdt de nether overzichtelijk als ‘Lord or the Underworld’.
  • Max 1 portal per basis per speler, tenzij je locaties pal naast elkaar liggen.
  • In Drakenburg is een portal onder het stadhuis (pal naast spawn); verder zijn er geen portals toegestaan in Drakenburg! Het is de bedoeling dat je huis in Drakenburg niet je hoofdbasis is.

Het kasteel (eeuwig in aanbouw) van de heer Wabinator op de oude server.

Persoonlijk verzoek van de Weledele Merandix: Kap bomen in zijn geheel om. Mocht u de Weledele heer schuimbekkend en briesend door de server zien vliegen, ga dan na of uw boompje wel in zijn geheel is verwijderd. Verder zou hij u graag het volgende verzoeken: Wals het landschap niet plat voor uw grootse plannen, maar respecteer de hoekige glooiing die de natuur ons gegeven heeft! Volg het terrein met uw creaties!

De regels met betrekking tot het bouwen in Drakenburg zijn net zoals deze niet heel ingewikkeld maar iets specifieker. Bezoek het Kadaster in het stadhuis, of vraag Lord_Ednil ingame. Hetzelfde geldt voor de Nether, bezoek daarvoor haaitje11.

Er kunnen situaties ontstaan waarbij er een conflict is tussen 2 burgers van ons dierbaar dorp. In dat geval zal het Salomonsoordeel geveld worden door één der (of meerdere) operators.